Нацыянальны Герб Рэспублiкi Беларусь Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная ўстанова "Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя" БЕЛГIДРAМЕТ
Галоўная / Аб Белгідрамеце / Дакументы / Адміністрацыйныя працэдуры
23.03.2018

Адміністрацыйныя працэдуры

Назва адміністрацыйнай працэдуры

Пералік дакументаў і

(або) звестак, якія прадастаўляюцца зацікаўленымі асобамі

ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Назва структурнага падраздзялення, пасада, імя і прозвішча работніка, які ажыццяўляе адміністрацыйную працэдуру; пасада, імя і прозвішча работніка, які яго замяняе ў выпадку часовай адсутнасці

1

3

4

5

6

1. Выдача даведкі аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

заява, пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк і маюць патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) знаходзіліся на такім уліку; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права - звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнагага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

Сакратар камісіі па жыллёвых пытаннях Аляхновіч Наталля Аляксандраўна, інжынер аддзела інфармацыі і паліграфіі службы міжнароднага супрацоўніцтва, інфармацыі і паліграфіі каб. 106 (2) тэл. 267-25-63, падчас  адсутнасці – Суслава Наталля Мікалаеўна, інжынер-гідралогіі аддзела гідралагічных прагнозаў службы гідралогіі і аграметэаралогіі, каб.404, тэл.267-00-22

2. Выдача даведкі аб падзеле (аб’яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на непаўналетняга члена сям’і

заява, пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлiк маючых патрэбу ў паляпшэннi жыллёвых умоў i (або) знаходзіліся на такім уліку; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права - звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і - у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнагага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці

1 месяц з дня падачы заявы

бестэрмінова

3. Выдача даведкі аб зняцці грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў 

заява, пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

4. Выдача даведкі аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

6 месяцаў

5. Выдача

даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем 

– 

5 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова 

6. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова 

7. Выдача выпіскі(копіі) з працоўнай кніжкі 

5 дзён з дня падачы заявы 

бестэрмінова

Інспектар па кадрах аддзела кадравай работы Яфрэмава Наталля Уладзіміраўна каб. 401 тэл. 237- 03-29

 

Падчас адсутнасці - старшы інспектар па кадрах аддзела кадравай работы Дашкевіч Аксана Яфімаўна каб. 401 тэл. 237- 03-29

8. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады 

 

5 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова 

9. Выдача даведкі аб перыядзе работы службы

– 

5 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

10. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

– 

5 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

11. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння) 

– 

5 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

Бухгалтар сектара па налічэнні заработнай платы аддзела бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці фінансава-эканамічнай службы – Дзям’янчык Святлана Іванаўна каб.203 тэл. 267-22-05

 

Начальнік сектара па налічэнні заработнай платы аддзела бухгалтарскага ўліку і справаздачнасці фінансава-эканамічнай службы - Ушакова Валянціна Браніславаўна каб. 203 тэл. 267- 22-05

12. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, лісток непрацаздольнасці, даведка аб памеры заработнай платы - у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў.

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадастаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 

13. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіця

заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, даведка аб нараджэнні дзіця - у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанне аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшыя за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей - усынавiлi) дзяцей выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) апекуноў ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які падцвяджае катэгорыю няпоўнай сям’і, - для няпоўных сем’яў копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзяцяці пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадастаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

адначасова

14. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўныя арганізацыі  аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, заява ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі выпіскі (копіі) працоўных кніжак заяўніка і жонкі заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадастаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

 

15. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сем’ях дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчанні аб нараджэнні (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў) копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб прызначаных апекунамі

 дзiцяцi пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка- рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыёактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ўзросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваякам дзіцяці даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго ў выпадку змены месца выплаты дапамогі

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

Па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў 

16. Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, два пасведчання аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да трох гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў) даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, - прадастаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, які навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку, дашкольнай) копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей , копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi, пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент , які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах, - для асоб, якім прызначана дапамога па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты -у выпадку змены месца выплаты дапамогi або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку ці члену сям'і дзіця (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення узросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставінаў, якія цягнуць за сабой спыненне выплаты дапамогі

17. Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады для асобных катэгорый сем’яў

 

заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчанне аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўляецца статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў), копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці , які з’яўляецца інвалідам

заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля) дзяцей, якiя з'яўляюцца iнвалiдамi, даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадастаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадастаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года) выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў , апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, папярэдняга году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля) даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыяд яго выплаты ў выпадку змены месца выплаты дапамогі

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога альбо па дзень дасягнення дзіцем 16-,18-гадовага ўзросту

18. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

 19. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц 

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці 

20. Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

 

лісток непрацаздольнасці 

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці

21. Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

22. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем да 3 гадоў і спынення выплаты дапамогі

– 

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

23. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры 

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

24. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

 

25. Выплата дапамогі на пахаванне

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага) пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка, даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей) даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

 

26. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

адначасова

27. Выдача даведкі аб гідраметэаралагічных умовах, якія назіраліся на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, асобных яе адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак

заява, дакумент, які пацвярджае ўнясенне аплаты

15 дзён з дня падачы заявы

адначасова

Вядучы інжынер-аграметэаролаг аддзела зебеспячэння спажыўцоў гідраметэаралагічнай інфармацыяй Няфёдава Наталля Мікалаеўна каб.301 тэл.267-06-16

 

Інжынер-аграметэаролаг аддзела забеспячэння спажыўцоў гідраметэаралагічнай інфармацыяй Андрэенка Святлана Міхайлаўна каб.301 тэл. 267- 21-22

28. Выдача даведкі аб зафіксаваных узроўнях забруджвання атмасфернага паветра, паверхневых вод і глебаў ( у тым ліку, аб радыёактыўным забруджванні) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, асобных яе адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак

Заява, дакумент, які пацвярджае ўнясенне аплаты

15 дзён з дня падачы заявы

бестэрмінова

Начальнік службы радыяцыйна-экалагічнага маніторынгу Багадзяж Алена Пятроўна каб. 205 (2) тэл. 267-11-40

 

 Начальнік аддзела маніторынгу атмасфернага паветра службы радыяцыйна-экалагічнага маніторынгу Казярук Багдана Багданаўна каб. 212 (2) тэл. 369-85-60

 

Вядучы інжынер-хімік аддзела маніторынгу атмасфернага паветра службы радыяцыйна-экалагічнага маніторынгу Мельнік Алена Аляксандраўна каб. 212 (2) тэл. 369-85- 60


Спецыялізаваныя сайты

Iнфармацыйныя iнтэрнэт-парталы